Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 2716
Açangül (bkz. Gül). Erkek 690
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 1124
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 932
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 1474
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 1389
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 5305
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 862
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 828
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 946
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 975
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 1858
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 854
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 813
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 832
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 874
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1188
Ahugül Çok güzel. Erkek 752
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 809
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 879
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1099
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 778
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 904
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 1043
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 900
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 917
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 744
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 723
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 783
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 842
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 915
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1029
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 690
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1255
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 1227
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1028
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 1902
Algül Kırmızı gül. Erkek 685
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 832
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 1205
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 1197
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 676
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 1367
Almina Al elma Erkek 2174
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 835
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 955
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 952
Alper (bkz. Alp). Erkek 958
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 987
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 1165
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 2537
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 1282
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 838
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 1399
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1152
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 1284
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 1398
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 2027
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 1014
Arcan Saf,temiz Erkek 950
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 1843
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 2465
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 756
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 2147
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 753
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1076
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 908
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 1032
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 1098
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 824
Arsen Erkek 1908
Arsu Su kadar berrak Erkek 1289
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1276
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 707
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 915
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 1802
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2334
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 1235
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 846
Arzucan Candan isteyen. Erkek 753
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 824
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 874
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 896
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 2654
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 1002
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 1103
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 1424
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 851
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1063
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1085
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 1007
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1068
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 1324
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1133
Asutay Hırçın tay. Erkek 846
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 1852
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 1015
Atacan (bkz. Ata). Erkek 832
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 1052
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 917
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 727
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 991
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 942
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 772
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 772
Atınç Atılgan / Atak Erkek 730
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 787
Ayben Ay benizli. Erkek 1000
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 1034
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 1178
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 1328
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 1188
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 2347
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 840
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1524
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 923
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 7472
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 784
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1065
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 932
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 697
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 1147
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 868
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 1929
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 1253
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 838
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 938
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 1299
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 1359
Baransel (bkz. Baran). Erkek 946
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 1126
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 1192
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 837
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 1070
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 1798
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 751
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 1013
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 905
Başer (bkz. Başar). Erkek 712
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 830
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 704
Batıray (bkz. Batır). Erkek 662
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 1068
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 1228
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 758
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 890
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 1248
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 1260
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 747
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 1234
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 793
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 1781
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 1526
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 1344
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 1873
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 1322
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 1515
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 1079
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 942
Berkay (bkz. Berk). Erkek 1435
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 1674
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 862
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 1404
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 921
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 921
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 672
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 750
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 1042
Bilun Yarım Ay Erkek 1077
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 732
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 879
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 732
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 784
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 1265
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 1353
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 1009
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 747
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 1267
Buket Çiçek demeti. Erkek 1009
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 1440
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1016
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 755
Burcu Güzel koku. Erkek 1118
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 812
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 952
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 998
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 1293
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 588
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 787
Candaş Dost, yoldaş Erkek 830
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 828
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 860
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 736
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 726
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 1060
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 1647
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 1510
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 1177
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 836
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 984
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 1125
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 986
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 710
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 1269
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 693
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 647
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 728
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 1253
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 845
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 648
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 831
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 1221
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 924
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 673
Dalay Deniz. Erkek 867
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 1270
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 724
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 1621
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1072
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 1014
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 1672
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 1426
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 1400
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 922
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 780
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 811
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 841
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1216
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 1216
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 955
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 911
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 989
Diler İsteyen, dileyen Erkek 891
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 700
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 888
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 792
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 1336
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 948
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 1026
Doğuş Yaradılış Erkek 993
Duru Saf, berrak. Erkek 1573
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 725
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 1204
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 1410
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 1106
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1026
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 1228
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 1363
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 1146
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 779
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 839
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 1432
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 1135
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 696
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 1008
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 1289
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1055
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 1224
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 1449
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 813
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 996
Enginsu Açık deniz. Erkek 714
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 1056
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 783
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 858
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1228
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 952
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 1081
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 1601
Erenay (bkz Eren). Erkek 788
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 929
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 852
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 899
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 717
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 688
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 922
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 1223
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 929
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1017
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 1297
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 8224
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 12340
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 734
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 797
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 5070
Levin Renk, boya Erkek 1310
Meğra Parıldayan Işık Erkek 695
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 1303
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 3719
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 910
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 665
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 695
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 2943
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 1619
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 820
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 1757
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 3476
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 1804
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 1259
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 896
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 1676