Bebek isimleri
www.bebekisimleri.gen.tr
bebek isimleri
Erkek isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Kız isimleri :
 A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | İ | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Otomatik Ara :
rastgele isim arama
Ana Sayfa Erkek isimleri Kız isimleri En güzel bebek isimleri En güzel erkek isimleri En güzel kız isimleri Alevi isimleri İsim aramaBebek isminin önemi
Kur-an'da geçen bebek isimleri
Allah'ın 99 ismi
Bebek ismi nasıl konulur
Bebeğin kulağına ismin okunması
Bebeklere isim neden verilir
İsim ne zaman konulmalıdır ?
Bebek isminin önemi
Bebeğin nüfusa kayıt ettirilmesi


Modern isimler

Web sitemizde modern isimlere ulaşabilirsiniz, bebeğiniz için en güzel isimleri seçerek, karar vermenize yardımcı olabiliriz.

İsim Anlamı Cinsiyet Puan
ranya ince bakış Erkek 2897
Açangül (bkz. Gül). Erkek 759
Açelya Kokusuz, fundagillerden çeşitli renklerde çiçek­ler açan bir bitki. Erkek 1201
Açılay Ayın dolunay halinde olmaya başlaması Erkek 1030
Ada Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası Erkek 1610
Adal "Adın yayılsın, ün kazan" manasında. Erkek 1505
adelina 1.hanım hanımcık. 2.çok güzel ve merhametli olan Erkek 5651
Afet 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dil­ber Erkek 939
Afife (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı. Erkek 898
Afitap Güneş / Çok güzel Erkek 1054
Ağça Temiz, saf Erkek 0
Ahenk 1. Uygun, uyum düzen, armoni. 2. Renkler arasında uygunluk. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam. 3. Çalgılı eğlenceSaz takımınca icra edilen beste. 4. Kasıt, niyet. Erkek 1054
Ahsen Daha güzel, çok gü­zel, en güzel. Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Ahseni takvim: En gü­zel şekil. Kur'anı Kerim'in Tin sure­sinin 3. ayetinde insanın ahseni tak­vim üzere yaratıldığı beyan buyurulmaktadır. Ahsen kelimesi, Kur'an'da 16 yerde zikredilmiştir Erkek 2011
Ahu 1. Ceylan, karaca, gazal. 2. Güzel, ince alımlı kadın. 3. Gözleri ceylan gözüne benzeyen ka­dın. 4. Kardeş, dost Erkek 942
Ahu Naz Nazlı güzel,nazenin. Erkek 895
Ahucan Çok güzel dost. Erkek 935
Ahueda Nazlı güzel. Erkek 953
Ahuela Çok güzel gözlü. Erkek 1303
Ahugül Çok güzel. Erkek 841
Ahugüzar Becerikli güzel. Erkek 883
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. Erkek 983
Ahuse Coşkulu güzellik Erkek 1183
Ahuşen Güzel ve neşeli. Erkek 874
Ajda 1. Filiz sürgün. 2. Çentik çentik olan şey Erkek 986
Ajlan Hızlı, çabuk, telaşlı Erkek 1150
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç. Salkım ağacı da denir. Erkek 984
Akel 1. Doğru, dürüst iş­ler yapan kimse. Dürüst, güvenilir er­kek. Erkek 1004
Akgün Mutlu, sevinçli gün. Erkek 831
Aksevil (bkz. Sevil). Erkek 793
Aksu 1. Temiz, pırıl pı­rıl su gibi. 2. Nehir Erkek 852
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Akşın 1. Az ak, akımsı.2. Derisinde, kıllarında ve gözlerinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan (insan, hayvan). Erkek ve kadın adı olarak kulla­nılır. Erkek 0
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 926
Aktan Aydınlık, mehtaplı gece. Erkek 0
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş Erkek 1015
Alagül Çok renkli gül. Erkek 1118
Alçiçek Kırmızı çiçek. Erkek 763
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü Erkek 1349
Aleda Nazlı, kaprisli Erkek 1323
Alev 1. Ateşten ve yanı­cı cisimlerden çıkan parlak, çeşitli şe­killere giren gazlardan meydana gelen şeffaf dil, yalım. 2. Aşk ateşi, sevda. 3. Alımlı, cazibeli kadın. Erkek 1117
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan Erkek 2039
Algül Kırmızı gül. Erkek 765
Alım Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni Erkek 0
Alkan Kırmızı kan. Alkan bey: Türk denizci. Selçuklula­rın egemenliğindeki İznik'te Ebu'lKasım'ın donanma komutanı. Erkek 915
Alkım Gökkuşağı. Al­kım (Uluğ Bahadır) Türk Arkeolog. Erkek 1292
Alkın 1. Sevdalı, aşık, vurgun. 2. El çırpma, övme. Erkek 1277
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. Erkek 750
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel Erkek 1481
Almina Al elma Erkek 2316
Almira Pınar Almira isminin anlamı :ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık

Pınar isminin anlamı :Yerden kaynayıp çıkan su, kaynak, çeşme. Bir suyun çıktığı yer, su başı. Kaynak suyunun devamlı aktığı yer
Erkek 932
Alp Emre Alp isminin anlamı :1. Eski Türklerde kahraman, yiğit, cesur, bahadır, pehli­van. 2. Seyfi kola mensup, savaşçı, fütüvvct ehli. Alperen, Alpgazi. Bu isim İslam'dan sonra da Türkler ara­sında kullanılmaya devam etti

Emre isminin anlamı :Aşık. Mübtela. Vurgun
Erkek 1068
Alpay Cesur, yiğit kimse. Erkek 1028
Alper (bkz. Alp). Erkek 1044
Alpike Kahraman kraliçe Erkek 1093
Altan 1. Sabahın güneş doğarkenki zamanı. 2. Hakanlara ve­rilen unvan, sultan, padişah. Erkek 1252
Alya 1. Yüksek yer, yük­seklik. 2. Gök, sema. Erkek 2744
Amine Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine). Erkek 1388
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra Erkek 929
Andaç Armağan,hediye Erkek 0
Anıl 1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan. Erkek 1531
Anıl Berk Anıl isminin anlamı :1. Anılmak eylemi. 2. Meşhur, ünlü. 3. Hatırlanan

Berk isminin anlamı :1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.
Erkek 1314
Anka Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu Erkek 1396
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 1523
Aral Birbirine yakın ada­lar topluluğu. Orta Asya'da bir göl. Erkek 0
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı Erkek 2167
Aras ege ArasKalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
Mert1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
Erkek 1119
Arcan Saf,temiz Erkek 1055
Arda 1. Eskiden bazı ça­vuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek3. Çık­rıkçı kalemi. 4. Sonra gelen. Erkek 1960
Arel Temiz, dürüst kimse. Erkek 2702
Argün Temiz, aydınlık gün. Erkek 0
Arıkan Temiz soy. Erkek 850
Arın 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü. Erkek 2280
Arkan 1. Temiz, ari kan­dan gelen. 2. Üstün galip. Arkan (Seyfı) Türk mimar (19031966). Erkek 836
Arkın Yavaş, ağır, sa­kin, gelecek yıl. Erkek 1170
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 1022
Armağan 1. Hediye, peş­keş, tuhfe, bergüzer. 2. Birinin gördü­ğü işe veya başarısına karşılık olarak verilen şey, mükafat.3. Bir ilim ada­mını tanıtmak veya çalışmalarından ötürü mükafatlandırmak maksadıyla adına çıkarılan ilmi eser. (Köprülü Armağanı) Erkek ve kadın adı ola­rak kullanılır. Erkek 0
Arman 1. Hasret, özle­me. 2. Zahmet, sıkıntı. 3. Teessüf. 4. Pişmanlık. Erkek 1116
Armina Emine, korkusuz, yürekli Erkek 1180
Arnisa Çok namuslu kadın Erkek 909
Arsen Erkek 2049
Arsu Su kadar berrak Erkek 1407
Arsun Yüreğindeki temizliği yansıtan Erkek 1368
Artaç Taç Utanma duygusunu baş tacı eden Erkek 791
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur. Erkek 1008
Aryan Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı Erkek 1942
Arzela Kendi kendine olan dağ çiçegi Erkek 2567
Arzu 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müş­tak olmak. "Arzum" olarak da kulla­nılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi. Erkek 1332
Arzu Naz Naz yapan,nazenin. Erkek 932
Arzucan Candan isteyen. Erkek 828
Arzugül İstenilen,beğenilen gül. Erkek 909
Arzuman (bkz. Arzu). Erkek 962
Asalbike Gerçek hanım, gerçek güzel Erkek 1014
Asel Bal, Cennetteki dört sudan biri Erkek 2910
Asena Dişi kurt, güzel kız Erkek 1103
Asi İsyan Eden, İsyankar;
Haydut, Bozguncu, Şaki;
Söz Dinlemeyen, İtaat Etmeyen (Tıpkı “Âsiye” ismi gibi bu isim de Hz. Muhammed tarafından değiştirilmiştir;
Hz. Muhammed, “Âsi” isimli bir sahabiye “Muti/Mûti” (İtaat Eden, İtaatkar, Uysal) ismini takmıştır.)
Erkek 1203
Aslı 1. Asıl, tek, dip, kü­tük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten. Erkek 1541
Aslıcan Özü can gibi sevgili Erkek 924
Aslıhan Han soyundan gelen. Erkek 0
Aslım Özü geçmişe ait Erkek 1164
Aslınaz Nazlı olması geçmişinden gelen. Erkek 1193
Aslınur Nur saçan bir geçmişi olan. Erkek 1105
Aslısu Geçmişi su gibi berrak ve temiz Erkek 1193
Asrın Çağdaş, bu çağa ait olan, çağa uygun olan Erkek 1431
Asu 1.Afacan 2. Isyan eden Erkek 1228
Asutay Hırçın tay. Erkek 933
Asya Dünyadaki kıtala­rın en büyüğü. Erkek 1959
Ata 1. Baba. 2. Soyun geçmişte yaşamış ferdi. 3. Vermiş, veriş. Bağışlama, ihsan. 4. Yesevi ta­rikatında mürşid. Ata b. Ebi Rabah: Fıkıh alimi (Mekke 733). Ebu Meysere b. Ebu Hüseyin elFikri'nin azatlı kölesiydi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Erkek 1114
Atacan (bkz. Ata). Erkek 929
Atakan 1. Düşünmek­sizin her işe sokulan adam. 2. İleri atı­lan. Erkek 1129
Atalay (bkz. "Ata"). Ünlü, namlı, şöhretli. Atalay Mah­mut, Türk güreşçi. Balkan, Avrupa, Dünya ve Meksika Olimpiyatları şampiyonu oldu (1968). Erkek 1008
Ataman (bkz. "Ata"). 1. Ata kişi, başkan, önder. 2. Don ka­zaklarının önderlerine verilen ad. Erkek 801
Atay Bilinen, tanınmış. Erkek 1083
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması Erkek 1007
Atıl Girişken ol, ilerle­mek için çaba göster. Erkek 856
Atılgan 1. Karşısına çıkabilecek engellerden ve tehlikeler­den korkmadan her zaman ileriye atı­lan. 2. Karşı çıkan, çekinmesi olma­yan, cüretkar. 3. Hevesli. Erkek 853
Atınç Atılgan / Atak Erkek 791
Aybar 1. Gösterişli, hey­betli, görkemli. 2. Korku veren. Erkek 877
Ayben Ay benizli. Erkek 1113
Ayberk 1. Sağlam ay, sağlam kişilik. 2. Şimşek, ay'ın şim­şek gibi parlaklığı. 3. Yaprak, ay yap­rağı. Erkek 1125
Aybüke Eski Türk kadın isimlerinden Erkek 1269
Ayca Ay gibi güzel, ışıklı, parlak. Erkek 1440
Ayça 1. Ayın yeni doğ­duğu günlerdeki şekli, yeni ay, hilal. 2. Cami kubbelerine ve minare külah­larına konulan hilal şeklindeki süs. 3. Ay kadar güzel, aydınlık. Erkek 0
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer Erkek 1277
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın Erkek 2491
Aydil Güzel, parlak, aydınlık gönül Erkek 922
Aygen 1. Dost, arkadaş. 2. Sevgili, yar. 3. Temiz yaratılıştı. Erkek 1621
Aykan Soylu, asil, te­miz kişi. Erkek 1014
Aylis cennette bi bahçe. Ay parçası, ışıltısı Erkek 8076
Ayperen Yiğit, bahadır Erkek 869
Aysen Ay gibi güzel. Parlak ve nurlu. Erkek 1161
Ayşan Ay gibi şanlı, gör­kemli, parlak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Aytaç Başa takılan ay şeklinde taç. Erkek 1022
Aytek Ay gibi (Eski Türkçede tek/teg olarak kullanılmış­tır). Erkek 768
Aytunç Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam Erkek 1243
Ayyüce Ay gibi aydınlık nurlu ve yüce olan er Erkek 945
Azer Azerbaycan kelimesinin kökü olan Azer'den.. Erkek 0
Azra 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adların­dan biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi. Erkek 2058
Bahar 1. Kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la Haziran arası, ilkyaz. 2. Güzellik, güzel. 3. Sığır gözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. 4. Put, çelipa, sanem. 5. Atılmış pamuk. 6. Ölçek. 7. Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şey. Erkek 1363
Balca Bal damlası, bal gibi Erkek 920
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1028
Balım . 1. Kardeş. 2. Çok sevgili, samimi arkadaş Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Banu 1. Kadın hatun, hanım. 2. Kraliçe, prenses. 3. Gelin. 4. Şarap ve gül suyu gibi şeylerin şişesi. 5. Yusuf ve Zeliha öyküsünün kadın kahramanı Banu Hanım (Cevheriye Banu). Türk halk şairi. (18641914 Çankırı). Kadiri tarikatı bağlılarından. Erkek 1391
Baran 1. Yağmur. Mevsimi Baran, yağmur mevsimi. Erkek 1451
Baransel (bkz. Baran). Erkek 1036
Barın 1. Bütün, hep. 2. Güç kuvvet. 3. Göğüs. 4. Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri. Erkek 1227
Barış 1. Savaşsızlık durumu. 2. Savaştan sonra silah bırakma, uzlaşma sulh. 3. Dirlik, düzenlik. Erkek 1287
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 928
Barkan . 1. Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2. Hareketli kumul Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin. Erkek 1192
Barlas Kahraman, savaşçı. Erkek 1934
Bars l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2. Arı oğuluİsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (elMelikü'1Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır. Erkek 833
Başak Sağlam, dayanıklı. Erkek 1102
Başar Başarılı ol, işi sonuçlandır. Erkek 1001
Başer (bkz. Başar). Erkek 795
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 906
Batı Güneşin battığı yön ve bu yöndeki ülkeler. Erkek ve kadın adı, birleşik isim yapılarak kullanılır. Erkek 0
Batıhan (bkz. Batı). Erkek 784
Batıray (bkz. Batır). Erkek 733
Batu Üstün gelen, gücü yeten, galip. Erkek 1162
Batur Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. Erkek 1309
Baycan (bkz. Baybaş). Erkek 838
Bayhan Zengin ve güçlü Erkek 968
Baykal Yaban kısrağı. Moğolistandaki büyükgöl Erkek 0
Baysal Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz. Erkek 0
Bayülken Göğün 16.katında oturan barış tanrısı Erkek 0
Begüm Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san Erkek 0
Belin Şaşkınlık, hayret Erkek 0
Bengisu Ebedilik, ölümsüzlük veren su, Abı hayat. Erkek 1332
Bengü Ebedi, sonu olmayan. Erkek 1358
Bengül Üzerinde benekler bulunan gül Erkek 832
Bensu Su gibi aziz benlik Erkek 1321
Berat ozan 1. Resmi belge, imtiyaz belgesi. 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge. Erkek 879
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali Erkek 1916
Berfin 1. Kardan yapılmış. 2. Tertemiz, kar gibi beyaz. Erkek 1626
Beril Arınmış, aklanmış Erkek 1441
Beril Su Beril isminin anlamı :Arınmış, aklanmış
Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Erkek 2032
Berin 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu. Erkek 1416
Berk 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak. Erkek 1617
Berkan 1. Şakıma, parıldama. 2. Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü. Erkek 1167
Berkant Güçlü, bozulmaz, yemin. Erkek 1054
Berkay (bkz. Berk). Erkek 1529
Berke 1. Kama. 2. Altınordu hükümdarı. Cengiz Han'ın torunu ve Cuci'nin 3. oğludur. Erkek 1773
Bermal Dağ tepesi, doruk (bkz. Şahika, zirve). Erkek 946
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 1519
Berna Genç delikanlı, yiğit Kadın ve erkek için kullanılır. Erkek 0
Berrak 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses. Erkek 1022
Beste 1. Kapalı, bağlı, bitiştirilmiş bağlanmış. 2. Müzikte, şarkının makam ve ahengi. Erkek 991
Betigün Beti + Yüz (Bet: benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, aydınlık yüz Erkek 750
Betil/Betül Temiz, iffetli Erkek 829
Bike Benzersiz, eşsiz Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Bilge Bilgili, iyi geniş, derin, bilgi sahibi kimse Kadın ve erkek adı olarak kullanılır. Erkek 1119
Bilun Yarım Ay Erkek 1173
Bingül Bin gülün güzelliğinde Erkek 818
Birant 1. Özel, tek yemin. 2. Özelliği olan yemin. Erkek 950
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz Erkek 823
Birsu Özel bir su, biricik su gibi Erkek 864
Bora Araziden çıkan şiddetli rüzgar. Erkek 1374
Boran Rüzgar, şimşek, gökgürültüsü, sağanak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. Boran Hatun: Emevi halifesi Me'mun'un zevcesi. Erkek 1453
Boray kahraman yürekli,cesur, önde gelen örnek insan anlamına geliyor. Erkek 1096
Bucak Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad Erkek 819
Buğra 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı. Erkek 1408
Buket Çiçek demeti. Erkek 1102
Bulem Ay Parçası, Ayın 14’ü Gibi Güzel, Ay Yüzlü Erkek 1561
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1110
Bulut Su buharlarının yoğunlaşmasıyla meydana gelen ve gökyüzünde mahiyetine göre farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burahan 1. Delil hüccet. 2. Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil. 3. İlahi aydınlık. Erkek 839
Burcu Güzel koku. Erkek 1229
Burç 1. Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2. Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3. Yuvarlak bina. 4. Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar. Erkek 873
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1038
Burçak Baklagillerden, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Burçin Dişi geyik. Erkek 1101
Can 1. Can, ruh. Hayat. 2. Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. Gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi, fert. 6. Sevgili. Erkek 1408
Canalp Özünde yiğitlik, güçlülük olan kimse. Cana yakın yiğit. Erkek 660
Canberk Güçlü, sağlam kimse. Erkek 860
Candaş Dost, yoldaş Erkek 914
Canel İçten uzatılan el, dostluk eli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 908
Caner Delikanlı, genç, dinamik Can ve er kelimelerinden birleşik isim. Erkek 954
Cankat Yaşamına can ekle, sevinçle dol Erkek 804
Cankut 1. Kişinin mutluluğu talihi, şansı, uğuru. 2. Mutlu talihli kimse. Erkek 804
Cansın Canım gibisin, canımsın. Erkek 1162
Cansu 1. Hayat veren su, tazelik. 2. Sevgili, sevimli. Erkek 1810
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Erkek 1633
Çağan Bayram, şenlik. Erkek 1275
Çağdaş Aynı çağda yaşayan, çağa uygun Erkek 914
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1074
Çağın Yıldırım, şimşekErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Çağla Olgunlaşmamış meyve, bazı meyvelerin olgunlaşmadan, henüz yeşilken yenen hali. Erkek 1205
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 1076
Çağlar Çağlayan, şelale (bkz. Şelale) Erkek ve kadın adı olarak da kullanılır. Erkek 0
Çağman Çağın insanı. Erkek 785
Çağrı 1. Çakır gözlü. 2. Mavi hareli göz. Çağrı bey (9901060). Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Tuğrul beyin kardeşi. Çağrı bey müslüman olduğunda Davud ismini aldı. Kardeşi Tuğrul ise Muhammed ismini almıştır. Erkek 1363
Çakın Şimşek, parıltı Erkek 784
Çelen Yakışıklı, saçak, akıllı Erkek 0
Çevrim Girdap, sürekli değişim, anafor Erkek 0
Çığır Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik Erkek 718
Çiçek 1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2. Bitki, çiçek açan bitki. 3. Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4. Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme. Erkek 807
Çiğdem Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği. Erkek 1361
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler. Erkek 925
Çilem öykü Çilem : Çilem öykü
Öykü : Hikaye / Masal
Erkek 719
Çiler Güzel öten, güzel ötüşlü Erkek 914
Çisem Çiseleyen yağmur Erkek 1322
Çolpan 1. Çoban yıldızı. 2. Aciz, beceriksiz, zavallı. 3. Zühre, venüs. Erkek 997
Dalan 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. Erkek 753
Dalay Deniz. Erkek 941
Damla 1. Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre. 2. Belli miktarlarda akıtılarak kullanılan ilaç. Erkek 1371
Darcan 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe. Erkek 805
Defne Akdeniz ikliminde yetişen, yapraklan sert ve üst yüzleri parlak açık sarı çiçek ve güzel kokan defnegillerden bir ağaç. Erkek 1770
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1167
Delfin Yunus balığıErkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Demet 1. Bağlanarak, oluşturulan deste. 2. Biçilip bağlanmış ekin. 3. Bir kaynaktan çıkan ışıkların meydana getirdiği ışık destesi, hazne. Erkek 1116
Deniz 1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma. Erkek 1786
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan. Erkek 1536
Derin Yüzeyi tabanından uzak olan Erkek 1492
Destan 1. Hikaye, kıssa. 2. Hile, mekr, tenvir. 3. Rüstem'in babasının lakabı. Erkek 1015
Deste 1. Demet, tutam, takım. 2. Kabza, tutacak yer. 3.On yapraklık altın varak defteri. Erkek 871
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 896
Devlet Bir hükümet dairesinde teşkilatlandırılmış olan siyasi topluluk Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Devlet Giray: Kırım hanı (15301577). Mübarek Giray'ın oğlu. Erkek 0
Devrim 1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2. Köklü değişiklik, inkılap. 3. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4. İhtilal. Erkek 923
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1296
Dicle Yakındoğu'nun Türkiye'den doğan ve Mezopotamya'dan Basra Körfezine dökülen nehirlerden biri Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Didem Gözüm. Erkek 1323
Didil 1. Kır hayatını konu edinen yazı veya şiir, aşk hakkında. 2. Küçük ve şairane resim. 3. İçten ve saf aşk. Erkek 1030
Dİla naz İçten gönülden seven Erkek 1007
Dilay Gönlü aydınlatan ay. Erkek 1093
Diler İsteyen, dileyen Erkek 971
Dilmen 1. Güzel. 2. Güzel dil bilen, konuşan, söz söyleyen. Erkek 772
Dilşat Gönlü Şen, Yüreği Sevinçli, Gönlü Hoş, Neşeli; Dil ve Şad Anlamlarını İfade Eder. Erkek 961
Dinç Gücü kuvveti yerinde ve sağlıklı. Erkek 881
Doğa Tabiat karşılığı olarak kuraldışı uydurulmuş kelime. Erkek 1428
Doğaç Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan Erkek 1030
Doğan Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. Erkek 1127
Doğuş Yaradılış Erkek 1078
Duru Saf, berrak. Erkek 1688
Duyal Duygulu duyarlı çabuk duygulanan Erkek 796
Dünya Yeryüzü Erkek 0
Ebru 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt üzerine kendine has usulle yapılan, mermer, damarları gibi dalgalı şekilli süsleme. Ciltçilikte ve hüsnü hat'ta kullanılır. Erkek 1309
Ece 1. Baş reis. 2. Kraliçe. 3. Ana. 4. Yaşlı kadın. Erkek 1526
Ecem Kraliçem, benim sultanım Erkek 1187
Eda naz EDALI NAZLI Erkek 1111
Efe 1. Ağabey, büyük kardeş. 2. Yiğit, cesur. 3. Kabadayı. Erkek 1335
Ege 1. Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan. 2. Yaşça büyük, ulu. 3. Sahip. Erkek 1466
Egemen Hakim, hüküm süren karşılığı olarak kullanılan bu kelime, hem kök, hem de ek olarak yanlıştır. Türkçe'de ne "eğe" kökü, ne de "manmen" şeklinde isim yapım eki vardır. Erkek 1253
Ejder Bir masal yaratığı, korkulan, güçlü Erkek 856
Ekim 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı. Erkek 917
Ela Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi. Erkek 1549
Elçin Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne Erkek 1232
Eldemir Demir gibi güçlü el. Erkek 776
Elem Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı. Erkek 1100
Elis Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler Erkek 1401
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1142
Elvan Levnler, renkler, çok renkli, polikrom Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 0
Elvin Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak Erkek 1339
Emre Aşık. Mübtela. Vurgun. Erkek 1550
Ender çok az, çok seyrek, çok az bulunur, pek nadir. Erkek 887
Ener En yiğit, en kahraman kişi. Erkek 1101
Enginsu Açık deniz. Erkek 788
Eray Erken ay, ilk ay, ayın ilk günlerinde doğan (bkz. İlkay). Erkek 1142
Erberk Şimşek gibi yiğit. Erkek 878
Erbil Erbil :Yürekli, cesur olarak kabullen" anlamında kullanılan bir ad. Erkek 934
Erçin Merdiven, basamak Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1349
Erden Bekaret / İnsan eli değmemiş /Erkenden Erkek 1054
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren Erkek 1177
Eren 1. Yetişen, ulaşan, vasıl olan. 2. İyi yetişmiş kişi. 3. Cesur, yiğit adam. 4. Ermiş. 5. Koca, zevc. 6. Kişi, şahıs. Erkek 1735
Erenay (bkz Eren). Erkek 885
Ergin 1. Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. 2. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan kimse ( bkz. Reşid). Erkek 1031
Erim Sevgi, mutlu haber Erkek 0
Erinç Rahat, dirlik Erkek 0
Ertaç Erkekliği taç gibi taşıyan Erkek 935
Ertan Dericilerin,, yaprağıyla sahtiyan (deri) boyadıkları bir nevi ağaç. Erkek 989
Ertem Erdem / Fazilet Erkek 804
Erten 1. Sabah güneşin doğduğu zaman. 2. Gün. Erkek 769
Ertürk Yiğit Türk, Kahraman Türk; Türker, Er + Türk Erkek 999
Esat Çok uğurlu ve mutlu. Erkek 1328
Esen Sağ, salim, sağlıklı Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1008
Eser 1. Nişan, alamet, iz. 2. Etki, tesir. 3. Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat. 7. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Erkek 1098
Esin 1. Rüzgar, sabah rüzgarı. 2. İlham, çağrışım. Erkek 1402
Eslina Dünyalar güzeli anlamındadır. Erkek 8697
esmira Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır. Erkek 12796
Evgin Telaşlı, aceleci Erkek 816
Gülümser Gülümseyen kişi. Erkek 870
Kıvanç 1. Sevinç, memnuniyet. 2. Övünen, güvenen, iftihar eden. Erkek 0
Laren İYİ HUYLU TEMİZ DÜRÜST Erkek 5534
Levin Renk, boya Erkek 1448
Meğra Parıldayan Işık Erkek 795
Misra Şiirin bir satırı Erkek 0
Nergiz Çiçek, Bir Süs Bitkisi; Güzelin Gözü, Güzel Gözlü Olan Anlamındadır. Erkek 1410
Nurselin Nur :1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24. suresinin adı. - Selin :1. Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki. Erkek 3956
Nurseza Nura layık , ışığa ve aydınlığa layık. Nur ve seza kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkek 1003
Olcan Ay Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih Erkek 732
ödül Mükafat, Karşılık; Armağan, Hediye; Madalya, Başarı Armağanı Erkek 0
Öznil Nil nehri gibi verimli. Erkek 769
Sadem DURU ,SAF DEMEK Erkek 3127
Sare Sare :Saf, temiz, kalabalık, topluluk anlamları da var(Osmanlıca) Erkek 1728
Su Eda Su isminin anlamı :Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde
Eda isminin anlamı :1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Erkek 894
Sude Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş Erkek 1902
Tanya Danimarka lisanından alınma. (Ermenice) Erkek 3782
Tuana Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası Erkek 1963
Tuğsen Baş tacı anlamına gelmektedir. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler. Erkek 1424
Yiğit mert 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan. Erkek 994
Yusuf Emir 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice; inleyen, ah eden, inilti. Erkek 1814